Otwarcie pracowni kryminalistycznej i Konferencja w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

Dnia 28 maja 2022 r. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży oficjalnie otworzona została pracownia kryminalistyczna przeznaczona głównie dla studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Uroczystości otwarcia towarzyszyła konferencja zatytułowana „Prawno – kryminalistyczne aspekty bezpieczeństwa społeczności lokalnej”.

 

Konferencję otworzył Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dr hab. Roman Zbigniew Engler prof. Uczelni witając Prelegentów i przybyłych Gości.

 

Następnie Krzysztof Konopka – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych pogratulował władzom WSA i studentom pomysłu powstania profesjonalnej pracowni kryminalistycznej. Wskazał jednocześnie, że wspólnie podejmowane na Uczelni inicjatywy i zadania są jej olbrzymim atutem świadczącym z jednej strony o dużym zaufaniu władz WSA a z drugiej strony olbrzymią dojrzałością studentów w odpowiedzialnym ich realizowaniu.

 

Po oficjalnym rozpoczęciu Konferencji dokonano uroczystego podpisania porozumienia o współpracy między Wyższą Szkołą Agrobiznesu i Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych.

 

Podczas Konferencji prelekcje wygłosili funkcjonariusze policji, eksperci i biegli sądowi z dziedziny nauk prawnych, kryminalistyki, psychologii, informatyki śledczej oraz nauk z  obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego. Wykład: „Interdyscyplinarny charakter kryminalistyki” wygłosił insp. Sławomir Cisowski – Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji, który przedstawił także efekty realizacji projektu “Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”, zrealizowanego z Programu „Sprawy Wewnętrzne” w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021.

 

Tematykę „Znaczenia nauki kryminalistyki w działaniach Policji” przedstawił mł. insp. dr Mirosław Bednarski – radca prawny, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów KSP w Warszawie, Dyrektor Biura Prawnego w Polskim Towarzystwie Ekspertów i Biegłych Sądowych.

 

 

 

Następnie Jan Gołębiowski – psycholog kryminalny, biegły sądowy, Dyrektor Biura Psychologii w Polskim Towarzystwie Ekspertów i Biegłych Sądowych, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, były psycholog policyjny, przedstawił wykład na temat „Sporządzenie profilu kryminalnego nieznanego sprawcy w sprawie o zabójstwo”.

 

Kolejny z prelegentów gen. dr Bogusław Bębenek – przedstawił aspekty „Projektu badawczego w obszarze bezpieczeństwa społeczności lokalnych”.

 

Przewodniczący regionu Łomża – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Mariusz Kozikowski zaprezentował temat „IPA Wczoraj i Dziś”, zaś Adam Chojnowski – wieloletni biegły sądowy z zakresu informatyki i elektroniki, wykładowca (WSA, PB), informatyk śledczy – przedstawił temat „Nowoczesnych narzędzi informatyki śledczej”.

 

Punktem kulminacyjnym uroczystości było uroczyste otwarcie pracowni kryminalistycznej przez insp. Sławomira Cisowskiego – Naczelnika WDZ KSP, dr. hab. inż. Andrzeja Borusiewicza prof. Uczelni – Prorektora ds. dydaktyki, Krzysztofa Konopkę – Prezesa Zarządu PTEiBS, dr. inż. Piotra Ponichterę – Dziekana WSA i dr. Wiesława Zawadzkiego – Sekretarza Zarządu PTEiBS.

 

 

 

Inauguracyjne zajęcia w nowo otwartej pracowni kryminalistycznej na temat „Zabezpieczenia dokumentów publicznych” poprowadził Krzysztof Konopka – biegły sądowy z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i pisma ręcznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, konsultant naukowy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz wykładowca akademicki UTH i WSA.

 

Własna pracownia kryminalistyczna to duży komfort dla studentów, ale także wykładowców. Sala dydaktyczna wyposażona została w nowoczesny sprzęt służący do ujawniania, zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia i narzędzia do badania tych śladów takie jak mikroskopy oraz lampy UV. Pozorowane miejsce przestępstwa pozwoli studentom na zapoznanie się z procedurą przeprowadzania oględzin i procedurami postępowania przygotowawczego. Działalność kryminalistycznej pracowni umożliwi studentom  nabycie praktycznych i niezbędnych umiejętności śledczych – pod okiem wykładowców i ekspertów kryminalistyki. Specjalistyczna pracownia będzie także służyć innym celom naukowym i dydaktycznym Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

 

https://youtu.be/5AHNRniHLdw

Kontakt z nami