Ekspertyzy

Ekspertyzy PTEiBS

Sporządzenie ekspertyzy ma na celu wyjaśnienie problemu i zaproponowanie rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze.
Przeprowadzane przez naszych specjalistów ekspertyzy mają za zadanie pomóc Państwu w rozwianiu wątpliwości poprzez m.in. ocenę sytuacji, ustalenie aktualnego stanu prawnego, weryfikację zastosowanych procedur, wykrycie nieprawidłowości w realizowanych działaniach, a w konsekwencji przygotowanie dokumentacji eksperckiej.

Kontakt z nami