II rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych

Szanowni Państwo,

dnia 7 maja 2024 roku Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych zorganizowało uroczyste spotkanie z okazji II rocznicy powstania PTEiBS.
Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Ojciec dr Krzysztof Wendlik – Kierownik Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, Przeor Kościoła P.W. Świętego Ducha,
 • Pan dr. Mariusz Filipek – Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Technologii ds. deregulacji i dialogu gospodarczego,
 • Pan prof. dr hab. Paweł Czubik – Sędzia Sądu Najwyższego,
 • Pan prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Emerytowany Kierownik Kliniki Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • JM dr Justyna Żylińska – Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej
  w Warszawie,
 • JM dr Michał Sopiński – Rektor-Komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
 • Pani dr Iwona Florek – Prorektor ds. kontaktów międzynarodowych, nauki i ewaluacji kształcenia Akademii Nauk Stosowanych WSGE w Józefowie,
 • Pan dr Jakub Czarkowski – Prorektor ds. dydaktycznych Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
 • Pan mgr inż. Grzegorz Olech – Przedstawiciel Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej,
 • Pani dr n. med. Agata Michalska – Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi,
 • Pan Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce,
 • Pan Jarosław Dąbrowski – Prezes Stowarzyszenia Patriotyczno-Edukacyjnego „Pamięć”,
 • Pan Jan Domosławski – Prezes firmy Translud.

Podczas uroczystości Pan dr Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu PTEiBS przybliżył historię powstania stowarzyszenia, jego misję, przedstawił sukcesy, podjęte działania i zrealizowane zadania.

Jubileusz stanowił także doskonały moment na podziękowanie przybyłym Gościom i członkom PTEiBS za współpracę, co uczynił Pan Prezes, wręczając jednocześnie Statuetki „Przyjaciel Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych” oraz medale „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Ekspertów Biegłych Sądowych”.
Statuetkę „Przyjaciel Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych” otrzymali:

 • Ojciec dr Krzysztof Wendlik – Kierownik Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, Przeor Kościoła P.W. Świętego Ducha,
 • Pan prof. dr hab. Paweł Czubik – Sędzia Sądu Najwyższego,
 • Pan prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Emerytowany Kierownik Kliniki Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • JM dr Justyna Żylińska – Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej
  w Warszawie,
 • Pani dr Iwona Florek – Prorektor ds. kontaktów międzynarodowych, nauki i ewaluacji kształcenia Akademii Nauk Stosowanych WSGE w Józefowie
 • Pani dr n. med. Agata Michalska – Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi,
 • Pan Jarosław Dąbrowski – Prezes Stowarzyszenia Patriotyczno-Edukacyjnego „Pamięć”.

Medal „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych” otrzymali:

 • Pan dr. Mariusz Filipek – Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Technologii,
 • JM dr Michał Sopiński – Rektor-Komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
 • Pan Jan Gołębiowski – Dyrektor Biura Psychologii PTEiBS,
 • Pani Zuzanna Koziarska – Dyrektor Biura Organizacyjnego PTEiBS.

Pan dr Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych został wyróżniony Medalem „Dla Ciebie Polsko i dla Twojej Chwały w 150. Rocznicę Urodzin gen. Józefa Hallera” oraz otrzymał list gratulacyjny od Pana Krzysztofa Hetmana – Ministra Rozwoju i Technologii.

Spotkanie przebiegło w znakomitej atmosferze pełnej wzajemnej życzliwości oraz ciekawych rozmów, które pozwoliły na wymianę doświadczeń zawodowych.

Dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom i Członkom PTEiBS za wspólnie spędzony czas.

Kontakt z nami