Opinie

Opinie PTEiBS

Sporządzenie opinii stanowi orzeczenie specjalisty na dany temat i ma na celu omówienie zagadnienia oraz zaproponowanie rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze.
Przeprowadzane przez naszych ekspertów i biegłych sądowych opinie mają za zadanie pomóc Państwu w rozwianiu wątpliwości poprzez m.in. ocenę sytuacji, ustalenie aktualnego stanu prawnego, weryfikację zastosowanych procedur, wykrycie nieprawidłowości w realizowanych działaniach, a w konsekwencji przygotowanie dokumentacji eksperckiej.

Kontakt z nami