Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych

PTEiBS

Ukończenie kursu uprawnia do wstąpienia w szeregi PTEiBS

ZAPRASZAMY NA KURSY I SZKOLENIA

About Us

Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych

Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych z siedzibą w Warszawie jest dobrowolnym, trwałym, demokratycznym i samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, zrzeszającym przede wszystkim ekspertów i biegłych sądowych, przedstawicieli zawodów pokrewnych oraz osoby ubiegające się o uzyskanie powyższych tytułów, jak i sympatyków, a także wszelkie osoby zainteresowane działalnością w ramach wymienionych zawodów.

Biegli Sądowi

Tworzymy nowe specjalizacje ekspertów i biegłych sądowych

Państwo

Pomagamy i wspieramy organy państwowe w zakresie opiniowania ekspertów i biegłych sądowych

Nauka

Prowadzimy działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową i kulturalną

Rozwój

Zapewniamy rozwój członków Stowarzyszenia w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych

,,W praktyce śledczej i sądowej obserwuje się tendencje do przekazywania w ręce biegłych istotnych zagadnień związanych z prowadzonym postępowaniem karnym (...)''

Prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst

Kontakt z nami