Rada Naukowa

Rada Naukowa

dr Mariusz Filipek – Przewodniczący Rady Naukowej
prof. zw. dr hab. Tomasz Kośmider – Konsultant naukowy
dr hab. Łukasz Furman, prof. KPU – Doradca podatkowy
dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT – Konsultant naukowy
dr hab. Norbert Malec – Konsultant naukowy
dr hab. Małgorzata Ganczar – Konsultant naukowy
SSA Paweł Iwaniuk – Sędzia Sądu Apelacyjnego
insp. w/s Robert Kukiełka – Konsultant naukowy
mł. insp. dr Mirosław Bednarski – Radca prawny
mjr. dr Mariusz Kuryłowicz – Konsultant naukowy
dr Wiesław Zawadzki – Konsultant naukowy
dr Aleksandra Łakomiak – Konsultant naukowy
dr Dariusz Żak – Konsultant naukowy
mł. insp. w/s Sylwester Winek – Konsultant naukowy
mł. insp. w/s Jacek Zalewski – Konsultant naukowy
mł. insp. w/s Dariusz Najmoła – Konsultant naukowy
podinsp. dr Mariusz Pawlak – Konsultant naukowy
podinsp. Tomasz Przybyła – Biegły Sądowy
nadkom. Paweł Mikitiuk – Konsultant naukowy
kom. w/s Jacek Wrona – Biegły Sądowy
kom. w/s Sylwia Wiśniewska – Konsultant naukowy
kom. Andrzej Stefańczuk – Konsultant naukowy
kom. Robert Giemza – Konsultant naukowy
podkom. Tomasz Chrzanowski – Konsultant naukowy
podkom. Michał Podbielski – Biegły Sądowy
mec. Tomasz Olejniczak – Radca Prawny
mec. Paweł Dąbrowski – Radca Prawny
mec. Ireneusz Wyrzykowski – Radca Prawny
mec. Irena Skubiszak – Kalinowska – Radca Prawny
mec. Hoa Dessoulavy – Śliwińska – Radca Prawny
mec. Marcjanna Rejman – Jędrczak – Adwokat
mec. Damian Pietrzyk – Adwokat – Doradca podatkowy
mec. Tomasz Mielke – Adwokat
mec. Agata Szoplińska – Adwokat
mec. Katarzyna Tomaszewska – Adwokat
asp. w/s Paweł Woźniakowski – Technik kryminalistyki
mgr Jan Gołębiowski – Profiler kryminalny
mgr inż. Adam Chojnowski – Biegły Sądowy
mgr Aneta Sułek – Notariusz
Zofia Jasińska – Biegły Sądowy

Kontakt z nami