Zapowiedź XVIII Seminarium PTEiBS

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Seminarium PTEiBS, które odbędzie się dnia 30 stycznia 2024 r. o godzinie 18:30 w trybie online. 
Wykład pt. „Przestępczość Farmaceutyczna” poprowadzi:
Prof. Dr Hab. Zbigniew Fijałek – Kierownik Zakładu Farmacji Kryminalistycznej (2016-2022) Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Inicjator wprowadzenia do programu studiów na Wydziałach Farmaceutycznych problemów związanych z przestępczością farmaceutyczną oraz analizy farmaceutyczno kryminalistycznej. Inicjator utworzenia i przewodniczący „Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej do Spraw Sfałszowanych Leków” Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Członek założyciel i prezes Stowarzyszenia „Stop Nielegalnym Farmaceutykom” – Stowarzyszenie Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności. W latach 2005-2015 dyrektor Narodowego Instytutu Leków i kierownik Zakładu Chemii Farmaceutycznej.Konsultant Wojewódzki w dziedzinie analityki farmaceutycznej dla obszaru województwa mazowieckiego (2012-2017).
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@pteibs.pl
Liczba miejsc jest ograniczona.
Za udział w Seminarium możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

Kontakt z nami