XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach z udziałem PTEiBS

Szanowni Państwo,

dnia 11 października 2023 r. odbyło się XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów
w Katowicach, na którym Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych reprezentowali Pan dr Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu PTEiBS i Pan dr Mariusz Filipek Przewodniczący Rady Naukowej PTEiBS. 
Wydarzenie to stanowiło spotkanie łączące liderów samorządu terytorialnego, finansów i biznesu. Tegoroczna, dwudziesta pierwsza edycja Forum w programie zawierała 12 konferencji tematycznych, debaty, prezentacje i wykłady, w których wzięło udział ok. 370 ekspertów oraz ponad 1000 uczestników, a wśród nich władze województw, powiatów, miast i gmin, skarbnicy, główni księgowi, sekretarze oraz kierownicy ważnych komórek organizacyjnych JST.️
Pan dr Krzysztof Konopka i Pan dr Mariusz Filipek byli prelegentami panelu: „Arbitraż jako antidotum na przewlekłe procesy sądowe w zamówieniach publicznych”. Dodatkowo Pan dr Krzysztof Konopka był moderatorem prowadzącym debatę „Finansowanie gospodarki komunalnej w warunkach ograniczonego budżetu jednostki samorządu terytorialnego” organizowanej w ramach Kongresu Skarbników Polskich Samorządów. 
W trakcie Forum samorządowcy mieli możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które pomogą jak najefektywniej wykorzystywać środki budżetowe do realizacji polityk, strategii i zadań o charakterze lokalnym. Forum to także unikalna przestrzeń do dialogu między jednostkami samorządu terytorialnego a administracją publiczną, wymiany doświadczeń między jednostkami, dyskursu z wybitnymi ekspertami oraz pole do nawiązywania trwałych relacji między JST a biznesem.

Kontakt z nami