Podsumowanie uroczystej Sesji Rady Ochrony Pracy w Sali Kolumnowej Sejmu RP z udziałem PTEIBS
Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że 27 kwietnia 2023 roku Dyrektor Biura BHP Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych – Pan mgr inż. Jarosław Łucka wziął udział w uroczystym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP zorganizowanym w sali kolumnowej Sejmu RP w ramach corocznych obchodów „Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”. 
Podczas uroczystości obecni byli Marszałek Sejmu RP – Pan Ryszard Terlecki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Pani Marlena Maląg, Główna Inspektor Pracy – Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko, a także przedstawiciele pracodawców RP oraz Związków Zawodowych i Stowarzyszeń z całej Polski. 
Spotkanie zakończono podziękowaniem i apelem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o dalsze wspieranie działań mających zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. 

Kontakt z nami