Studia podyplomowe na UTH „Metody śledcze z kursem detektywistycznym” organizowane z PTEiBS

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa rekrutacja na studia podyplomowe na kierunku:
„Metody śledcze z kursem detektywistycznym”️,
które w roku akademickim 2023/2024 będą realizowane po raz pierwszy w ramach Umowy o współpracy pomiędzy Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych oraz Firmą ALFA Mikołaj Mieszkalski.

Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i „Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa” – na podstawie § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. poz. 1638) 📄.


CEL STUDIÓW:
– przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu metod śledczych oraz detektywistyki z uwzględnieniem różnych aspektów analizy powiązań oraz innych narzędzi wykorzystywanych przez organy ścigania w analizie kryminalnej,
– przygotowanie słuchaczy do pracy operacyjnej przy wykorzystaniu metod śledczych, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową.


TERMIN REALIZACJI ZAJĘĆ I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
– zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 roku i będą odbywać się w formule hybrydowej (stacjonarnie i on-line) do końca czerwca 2024 roku,
– warunkiem ukończenia studiów będzie obecność na zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów oraz dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów.


PROGRAM STUDIÓW:
Studenci studiów podyplomowych na kierunku „Metody śledcze z kursem detektywistycznym” zdobędą wiedzę z zakresu m.in. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, metodyki oraz praktycznych i prawnych aspektów pracy detektywa, w uwzględnieniem zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, roli pracy detektywa w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa dokumentów, w tym dokumentów sporządzonych metodą pisma ręcznego, poszukiwania osób zaginionych, zwłok i profilowania psychologicznego, narzędzi informatyki śledczej i prowadzenia OSINT (ang. open source intelligence, tzw. białego wywiadu), wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz roli biegłego sądowego w postępowaniu.

Więcej informacji można uzyskać poprzez kontakt z:
Centrum Studiów Podyplomowych UTH:
tel.: 22 262 88 55, email: podyplomowe@uth.edu.pl lub
Biurem Rekrutacji UTH:
tel.: 22 262 88 88, email: rekrutacja@uth.edu.pl

Strona internetowa kierunku: https://www.uth.edu.pl/…/metody-sledcze-z-kursem… 

Kontakt z nami