PTEIBS w Radzie Pracodawcow UTH

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że dnia 20 października 2023 roku na ręce Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych – Pana dr. Krzysztofa Konopki wpłynęło pismo Dziekana Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej – Pana dr. inż. Ireneusza Fury, w sprawie przyjęcia PTEiBS do Rady Pracodawców przy UTH w Warszawie. 

Kontakt z nami