Porozumienie pomiędzy Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych
Szanowni Państwo,
Dnia 17 stycznia 2024 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce.
W spotkaniu uczestniczyli: Pan Leszek Miętek – Prezydent ZZM, Wiceprezydenci ZZM – Pan Tomasz Pietrek, Pan Sławomir Centkowski i Pan Krzysztof Ciećka oraz Pan dr Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu PTEiBS i Pan dr Piotr Wulgaris – Dyrektor Biura Transportu, ekspert PTEiBS.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna oraz wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami.

Kontakt z nami