Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych
Szanowni Państwo,
Dnia 26 lutego 2024 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.
Strony reprezentowali: JM Rektor UEK prof. dr hab. Stanisław Mazur oraz Prezes Zarządu PTEiBS dr Krzysztof Konopka.
Celem zawarcia porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna oraz wymiana wiedzy pomiędzy stronami, które umożliwią wspólne organizowanie wydarzeń naukowych, konferencji, sympozjów i seminariów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych Studentów UEK.

Kontakt z nami