Porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Naukowym Seksuologii Stosowanej a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych
Szanowni Państwo,
w dniu 4 grudnia 2023 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Stowarzyszeniem Naukowym Seksuologii Stosowanej. ♂️♀️
Strony reprezentowali:
– Prezes Zarządu PTEiBS – Pan dr Krzysztof Konopka,
– Przewodniczący Zarządu – Pan dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna oraz
wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami.

Kontakt z nami