Porozumienie pomiędzy Skarbiec Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych
Szanowni Państwo,
W dniu 9 listopada 2023 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Skarbiec Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. Skarbiec TFI a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych. 
Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna oraz
wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami. 

Kontakt z nami