Porozumienie pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Radości a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych
Szanowni Państwo,
Dnia 6 lutego 2024 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a OSP Warszawa Radość.
Podpisy na porozumieniu złożyli: Pan Janusz Borkowski – Prezes OSP Radość oraz Pan dr Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu PTEiBS.
Współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami.

Kontakt z nami