Porozumienie pomiędzy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych
Szanowni Państwo,
Dnia 3 stycznia 2024 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza.
Strony reprezentowali Pan Prezes Zarządu PTEiBS dr Krzysztof Konopka i Pan Dyrektor Wojciech Legawiec.
Przedmiotem porozumienia jest podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego, a zwłaszcza udziału w akcjach ratunkowych, interwencjach kryzysowych i pomocy MSCZ w działaniach związanych z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, a także współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna oraz wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami.

Kontakt z nami