Porozumienie pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych
Szanowni Państwo,
Dnia 29 stycznia 2024 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji.
Porozumienie podpisali: Pan dr Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Instytutu oraz Pan dr Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu PTEiBS.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna oraz wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami.
Podpisaniu porozumienia towarzyszyła prelekcja Pana dr. Krzysztofa Konopki na temat „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”, która była skierowana do pracowników Instytutu.

Kontakt z nami