Porozumienie pomiędzy Komendą Miejską Policji w Elblągu a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych
Szanowni Państwo,
w dniu 3 listopada 2023 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Komenda Miejska Policji w Elblągu a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych.
Strony reprezentowali:
– Prezes Zarządu PTEiBS – Pan dr Krzysztof Konopka oraz
– Komendant Miejski Policji w Elblągu – Pan insp. Robert Muraszko.
Przedmiotem porozumienia jest wspieranie działań Komendy Miejskiej Policji na rzecz
bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności wspieranie akcji ratunkowych, interwencji kryzysowych, udzielanie pomocy Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu w działaniach związanych z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego oraz współpraca
naukowo-techniczna, organizacyjna i szkoleniowa, a także wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami.
Dodatkowo symbolem nawiązania współpracy stały się: medal Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych wręczony Komendantowi Miejskiemu Policji w Elblągu oraz statuetka Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przekazana Prezesowi Zarządu PTEiBS.

Kontakt z nami