Porozumienie pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Białymstoku a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych
Szanowni Państwo,
dnia 13 grudnia 2023 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Izbą Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna oraz
wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami.

Kontakt z nami