Porozumienie pomiędzy Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych
Szanowni Państwo,
Dnia 19 stycznia 2024 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.
Strony reprezentowali Pan prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes Zarządu ISP, Pan Mariusz Unisk – Wiceprezes Zarządu ISP oraz Pan dr Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu PTEiBS.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna oraz wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami.

Kontakt z nami