Porozumienie pomiędzy Instytutem Ekspertyz Medycznych w Łodzi a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych
Szanowni Państwo,
Dnia 12 stycznia 2024 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Instytutem Ekspertyz Medycznych w Łodzi.
Strony reprezentowali Pan dr Krzysztof Konopka i Pani dr n. med. Agnieszka Machlańska.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowa oraz wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami. Wspólnym fundamentem współpracy w zakresie powiązanych ze sobą obszarów: współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości, prowadzenia szkoleń dla lekarzy lub innych podmiotów oraz grup zawodowych, jest dążenie do usprawnienia procesów powoływania biegłych oraz uzyskiwania opinii.

Kontakt z nami