Porozumienie Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych z Ponadregionalnym Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym
Szanowni Państwo!
Dnia 28 września 2022 r. Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych zawarło porozumienie z Ponadregionalnym Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym.
Dokument został podpisany przez Pana Krzysztofa Konopkę – Prezesa Zarządu PTEiBS i Pana Antoniego Cichockiego – Właściciela PKSz-E.
Podczas spotkania obecni byli również: Pan Radosław Cichocki – Dyrektor do spraw szkoleń i certyfikacji w PKSz-E, Pan Rafał Kolaszyński – Skarbnik PTEiBS i Pan Mateusz Chudek – Dyrektor Biura Marketingu PTEiBS.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna oraz wymiana wiedzy, a także doświadczeń zawodowych. Ważnym jej elementem będzie wzajemne wsparcie podejmowanych projektów i inicjatyw.

Kontakt z nami