Porozumienia o współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym

Dnia 28 maja 2022 r. w Łomży zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Informatycznym a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych.

 

Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sadowych reprezentowane było przez Krzysztofa Konopkę – Prezesa Zarządu i Wiesława Zawadzkiego – Sekretarza Zarządu, natomiast Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Łomżyński reprezentowali Krzysztof Cwalina – Prezes Zarządu, Adam Chojnowski – Wiceprezes Zarządu i Waldemar Grądzki – Wiceprezes Zarządu.

 

Porozumienie stanowi podstawę do wspólnego działania i umożliwia realizację nowych projektów z zakresu prawa i bezpieczeństwa.

Kontakt z nami