Porozumienie o współpracy z Centrum Psychologii Kryminalnej

Dnia 20 czerwca 2022 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Psychologii Kryminalnej a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych.

Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych reprezentowane było przez Krzysztofa Konopkę – Prezesa Zarządu i Rafała Kolaszyńskiego – Skarbnika Zarządu, zaś Centrum Psychologii Kryminalnej reprezentował Jan Gołębiowski. Porozumienie stanowi podstawę do wspólnego działania i umożliwia realizację nowych projektów oraz inicjatyw z zakresu prawa i bezpieczeństwa.

Dodatkowo Jan Gołębiowski otrzymał certyfikat przynależności do Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych i został oficjalnie mianowany Dyrektorem Biura Psychologii.

Kontakt z nami