Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalej

Szanowni Państwo!

Dnia 20 października 2022 roku w siedzibie WSGE w Józefowie zostało podpisane Porozumienie o współpracy naukowo-technicznej i organizacyjnej.
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalej reprezentowana była przez jej Rektora – Panią dr hab. Magdalenę Sitek, natomiast Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych przez Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Konopkę. 
Porozumienie ma stanowić gwarancję wymiany wzajemnej wiedzy i doświadczeń zawodowych oraz wsparcie podejmowanych przedsięwzięć, projektów i inicjatyw. 

Kontakt z nami