Podziękowania za życzenia Wielkanocne
Szanowni Państwo,
Pragniemy z radością poinformować, że na ręce Pana Krzysztofa Konopki – Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych wpłynęły Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego od:
– dr hab. Małgorzaty Manowskiej – Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
– gen. insp. Jarosława Szymczyka – Komendanta Głównego Policji,
– gen. dyw. Tomasza Połucha – Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
– nadinsp. dr hab. Iwony Klonowskiej – Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
– dr Justyny Żylińskiej – Rektora Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej,
– insp. dr. Andrzeja Żylińskiego – Zastępcy Komendanta – Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
– insp. Agnieszki Leśniewskiej – Kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
– płk. SOP Radosława Jaworskiego – Komendanta Służby Ochrony Państwa,
– Arkadiusza Łapkiewicza – Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych,
– Magdaleny Ejsmont – Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy,
– Krzysztofa Michałkiewicza – Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kontakt z nami