Otrzymane przez PTEIBS życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2024 Roku
Szanowni Państwo,
pragniemy z radością poinformować, że na ręce Pana dr. Krzysztofa Konopki – Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych wpłynęły Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2024 Roku od:
– nadinsp. dr hab. Iwony Klonowskiej – Komendanta – Rektora Akademii Policji w Szczytnie,
– dr hab. Magdaleny Sitek – Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi,
– dr Justyny Żylińskiej – Rektora Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej,
– insp. dr. Andrzeja Żylińskiego – Zastępcy Komendanta – Prorektora Akademii Policji w Szczytnie,
– dr. Mariusza Filipka – Współzałożyciela Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński,
– dr. Mirosława Bednarskiego – Viceprezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku,
– Henryka Kosima – Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku,
– insp. Agnieszki Leśniewskiej – Kanclerza Akademii Policji w Szczytnie,
– Arkadiusza Łapkiewicza – Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych,
– Magdaleny Ejsmont – Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy,
– Krzysztofa Michałkiewicza – Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
– Anny Gruszczyńskiej – Kanclerza Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej,
– Mariusza Kozikowskiego – Przewodniczącego PGW IPA Region Łomża.
Dziękujemy Państwu za życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2024 Roku.

Kontakt z nami