II Seminarium PTEiBS

Dnia 14 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 odbyło się drugie już Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych pt. „Przestępczość farmaceutyczna – globalny problem XXI wieku”. Wykład poprowadził Pan prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności „Stop Nielegalnym Farmaceutykom”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za udział i wspaniałą aktywność podczas zadawania pytań.

 

 

Serdecznie zapraszamy także na kolejne Seminarium PTEiBS, które odbędzie się on-line dnia 5 lipca 2022 r. o godz. 17.30. Naszym Gościem będzie biegły sądowy dr Łukasz Wroński – psycholog specjalizujący się w dziedzinie psychologii sądowej, śledczej i klinicznej, który przedstawi temat „Zabójstwa na tle seksualnym”. Zgłoszenia można wysyłać na adres: biuro@pteibs.pl.

Kontakt z nami