I rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych
Szanowni Państwo,
 
dnia 11 maja 2023 roku Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych zorganizowało uroczyste spotkanie z okazji I rocznicy powstania PTEiBS. 
Swoją obecnością zaszczycili nas:
– JM dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie,
– JM dr Justyna Żylińska – Rektor Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie,
– JM dr Michał Sopiński – Rektor-Komendant Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz
– JM dr Jakub Czarkowski – Prorektor ds. dydaktycznych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
którzy otrzymali Złoty Medal Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych. Wszyscy Członkowie otrzymali odznakę PTEiBS. 
Podczas uroczystości mł. insp. dr Mirosław Bednarski – Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów KSP w Warszawie odznaczył Prezesa Zarządu PTEiBS – Pana Krzysztofa Konopkę, który otrzymał od Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Medal 100-lecia Powstania Policji Państwowej, Wiceprezesa Zarządu PTEiBS – Pana Tomasza Olejniczaka i Przewodniczącego Rady Naukowej PTEiBS – Pana dr. Mariusza Filipka Medalem za zasługi dla NSZZ Policjantów KSP. 
Spotkanie przebiegło w znakomitej atmosferze pełnej wzajemnej życzliwości oraz ciekawych rozmów, które pozwoliły na wymianę doświadczeń zawodowych. 
Dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom i Członkom PTEiBS za wspólnie spędzony czas. 
 

Kontakt z nami