Życzenia z okazji Święta Policji

Życzenia z okazji Święta Policji

W dniu 21 lipca 2022 roku z okazji nadchodzącego Święta Policji Pan Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, złożył na ręce Pana gen. insp. Jarosława Szymczyka – Komendanta Głównego Policji w imieniu członków PTEiBS, życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji.
                                                                                                                                                     
Zapraszamy do lektury przekazanego listu.

Kontakt z nami