Zaproszenie na konferencję pt. „Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych”
Szanowni Państwo,
w dniu 18 maja 2023 roku na Uczelnia Łazarskiego w Warszawie odbędzie się Konferencja pt. „Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych”, poświęcona problematyce stosowania wiedzy ekonomicznej w postępowaniach sądowych, w szczególności przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego w tym zakresie.
Komitet Organizacyjny Konferencji adresuje wydarzenie do przedstawicieli nauki i praktyki z dziedzin związanych z wykorzystywaniem wiedzy ekonomicznej na potrzeby postępowań sądowych, w szczególności sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników, biegłych sądowych, ekonomistów.
Poniżej zamieszczamy przekazaną naszemu stowarzyszeniu Ulotkę i Agendę Konferencji, a także adres strony internetowej zawierającej informację o programie Konferencji oraz zasadach udziału.
Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na temat konferencji.

Kontakt z nami