XXII Seminarium PTEiBS

Szanowni Państwo,

Dnia 20 maja 2024 r. o godzinie 17:30 w trybie online odbyło się XXII Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych pt. „Stalking jako problem XXI wieku”.
Naszym Prelegentem był Pan Adam Straszewicz – specjalista z dziedziny psychologii śledczej, który od 15 lat skupia się na problematyce uporczywego nękania i prześladowania oraz zajmuje się sporządzaniem analiz psycho-geograficznych, mających na celu identyfikację obszarów, na których z dużym prawdopodobieństwem bazuje nieznany sprawca przestępstwa.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za udział w wydarzeniu.

Kontakt z nami