XII Seminarium PTEiBS
Szanowni Państwo,
dnia 18 maja 2023 r. o godz. 17.30 odbyło się XII Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych pt. „Przemoc wśród młodzieży. Przyczyny i przeciwdziałanie”.
Wykład poprowadziły:
– Pani dr Barbara Czuba – doktor psychologii, certyfikowany diagnosta i terapeuta dzieci i młodzieży. Właściciel Specjalistycznej Psychologicznej Poradni Badań, Diagnozy i Terapii Best Skills. Adiunkt w Zakładzie Psychologii. Autor wielu publikacji z zakresu pomocy psychologicznej rodzinom i dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi oraz przemocy wobec dzieci. Twórca narzędzi terapeutycznych. Organizator międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych z zakresu pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Członek Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
– Pani Maria Halicka – socjolog, konsultant kryzysowy, strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej, Dyrektor Biura Konsultacji Kryzysowych PTEiBS, specjalista poszukiwań osób zaginionych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za uczestnictwo w wydarzeniu.

Kontakt z nami