Wyróżnienie Prokuratury Krajowej w II Konkursie o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego dla Pani dr Patrycji Mencel

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Dyrektor Biura Śledczego PTEiBS – Pani dr Patrycja Mencel, która jest autorem rozprawy doktorskiej „Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty poszukiwania osób zaginionych w Polsce i w wybranych krajach UE”, została wyróżniona przez Prokuraturę Krajową w II Konkursie o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską w kategorii rozpraw doktorskich.
Pani dr Patrycja Mencel podkreśla, że: „Zjawisko zaginięć osób to poważny i narastający problem dotyczący społeczności na całym świecie. Na terenie każdego kontynentu, państwa czy miasta niemalże codziennie dochodzi do zaginięcia człowieka. Cześć z tych osób odnajduje się bardzo szybko. Wciąż istnieją jednak sprawy sprzed wielu lat, których do dziś nie udało się wyjaśnić.
Dokonując oceny funkcjonowania systemu poszukiwania osób zaginionych analizie poddano rozwiązania stosowane w wybranych krajach Unii Europejskiej. Pozyskane dane stanowiły materiał porównawczy, a na jego podstawie dokonano diagnozy stanu prawnego i środków służących poszukiwaniom zaginionych ludzi.
Przeprowadzenie wieloaspektowych badań służących gruntownemu rozpoznaniu opisywanego zjawiska pozwoliło ustalić rzeczywisty stan systemu poszukiwania osób zaginionych oraz dostrzec nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. W ramach wniosków wysunięto propozycję wprowadzenia pewnych zmian systemu poszukiwania osób zaginionych, których zastosowanie w przyszłości wydaje się konieczne”.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Kontakt z nami