Współpraca pomiędzy Fundacją SAGITTARIUS a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych

Szanowni Państwo!

Dnia 10 września 2022 roku w Piątnicy Poduchownej odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa PTEiBS.

W części oficjalnej spotkania zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją SAGITTARIUS a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych.

Podpisy na porozumieniu złożyli:
– Prezes Zarządu PTEiBS – Pan Krzysztof Konopka oraz
– Prezes Zarządu Fundacji SAGITTARIUS – Pan Paweł Zalewski.
Wierzymy, że ta współpraca pozwoli na realizację nowych projektów, w tym: umacnianie w społeczeństwie obywatelskiej postawy wobec spraw obronności, poszerzanie wiedzy historycznej o Polsce i Europie oraz promocja strzelectwa sportowego.

Kontakt z nami