Współpraca pomiędzy Fundacją Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Społecznych a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych

Szanowni Państwo!

Dnia 21 września 2022 r. w Warszawie zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Społecznych (EFIC) a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych (PTEiBS).
Podpisy na Porozumieniu złożyli:
– Pan Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu PTEiBS,
– Pan Paweł Rybicki – Prezes Zarządu EFIC.
Porozumienie stanowi podstawę do wspólnego działania i umożliwia realizację nowych projektów oraz inicjatyw z zakresu nauk sądowych i obszaru bezpieczeństwa.

Kontakt z nami