Studia podyplomowe na UTH „Akademia Biegłych” przy wsparciu merytorycznym PTEiBS

Szanowni Państwo!

W ramach zawartego porozumienia o współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej zachęcamy do podjęcia studiów podyplomowych na kierunku „Akademia Biegłych”.

Opiekunem merytorycznym kierunku jest Pan Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu PTEiBS, który podkreśla, że: „Studia podyplomowe „Akademia Biegłych” stanowią doskonałą okazję nabycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych pozwalających na uzyskanie konkurencyjnej i satysfakcjonującej oferty pracy. Dodatkowo jest to możliwość wyspecjalizowania się w określonej dziedzinie i nabycie wiadomości specjalnych, co z kolei otwiera kolejne drzwi do rozwoju kariery zawodowej”.

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów weekendowych raz na dwa tygodnie od października do czerwca.

  • Studia rekomendowane przez PTEiBS trwają dwa semestry i obejmują 210 godzin zajęć w formie wykładów i ćwiczeń.
  • Program studiów podyplomowych realizowany będzie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną posiadającą zarówno wiedze teoretyczną jaki i praktyczną wynikającą z praktyki zawodowej w służbach mundurowych, organach wymiaru sprawiedliwości, władzy państwowej i samorządowej, a także czynnych biegłych sądowych różnych specjalności.
  • Kształceniem w ramach „Akademii Biegłych” będą zajmowali się członkowie PTEiBS: Pan Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu PTEiBS, Pan prof. dr hab. Tomasz Kośmider – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PTEiBS, Pani dr hab. Małgorzata Ganczar – Konsultant naukowy PTEiBS, Pan dr Mariusz Filipek – Przewodniczący Rady Naukowej PTEiBS, Pan mł. insp. dr Mirosław Bednarski – Dyrektor Biura Prawnego PTEiBS, Pan dr Wiesław Zawadzki – Sekretarz PTEiBS, Pan mjr dr Mariusz Kuryłowicz – Dyrektor Biura Penitencjarystyki PTEiBS, Pan Jan Gołębiowski – Dyrektor Biura Psychologii, Pan kom. mgr inż. Michał Podbielski – Dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji można uzyskać poprzez kontakt z:

Centrum Studiów Podyplomowych UTH: 22 262 88 55, podyplomowe@uth.edu.pl lub

Biurem rekrutacji UTH: 📞 22 262 88 88/ 22 262 88 89, rekrutacja@uth.edu.pl/ rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

Kontakt z nami