VIII Seminarium PTEiBS
Szanowni Państwo!
We wtorek 17 stycznia 2023 r. o godz. 17.30 odbyło się VIII Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych pt. „Przestępstwa finansowe”. Wykład poprowadził Pan Marek Dereń – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, inżynier, Biegły sądowy z zakresu ekonomii przy Sądzie Okręgowym w Krakowie i Dyrektor Biura Ekonomicznego w PTEiBS.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za uczestnictwo w wydarzeniu i aktywność podczas zadawania pytań.
Serdecznie zapraszamy także na kolejne Seminarium PTEiBS, które odbędzie się dnia 21 lutego 2023 r. o godzinie 17:30 w trybie online.Wykład pt. „Przestępczość narkotykowa” poprowadzi Pan Waldemar Krawczyk – doktor nauk chemicznych, Biegły Sądowy w zakresie badań narkotyków i alkoholi, wykładowca Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, były dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Instytutu Badawczego w latach 2013-2016, Przewodniczący Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków Rady Unii Europejskiej w trakcie polskiej prezydencji UE, Ekspert badań chemicznych CLK KGP w latach 1991-2007, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Kontakt z nami