VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Przestępczość farmaceutyczna w III dekadzie XXI wieku – pandemia, kryzys, konflikty zbrojne – zagrożenia i konsekwencje” z udziałem PTEiBS

Szanowni Państwo!

W dniach 5-11 grudnia 2022 roku obchodzony będzie Światowy Tydzień Walki ze Sfałszowanymi Lekami. 
Z tego względu w dniu 8 grudnia 2022 roku odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Przestępczość farmaceutyczna w III dekadzie XXI wieku – pandemia, kryzys, konflikty zbrojne – zagrożenia i konsekwencje”. 
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem JM Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Pana prof. dra hab. n. med. Tomasza Grodzickiego. 
Konferencja organizowana jest w formule hybrydowej:
– stacjonarnie: na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– on-line: na platformie MS Teams,
w godz. 10.00-18.00.
Podczas Konferencji Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych reprezentowane będzie przez Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Konopkę, który tego dnia o godz. 14.00 wygłosi prelekcję on-line na temat: „Fałszowanie recept – odpowiedzialność karna”. 
Serdecznie zapraszamy.

Kontakt z nami