VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Przestępczość farmaceutyczna w III dekadzie XXI wieku – pandemia, kryzys, konflikty zbrojne – zagrożenia i konsekwencje” z udziałem PTEiBS

Szanowni Państwo!

Dnia 8 grudnia 2022 roku odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Przestępczość farmaceutyczna w III dekadzie XXI wieku – pandemia, kryzys, konflikty zbrojne – zagrożenia i konsekwencje”. 
Wydarzenie zostało zorganizowane ze względu na obecnie trwający Światowy Tydzień Walki ze Sfałszowanymi Lekami.
Na mocy Porozumienia o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności „Stop Nielegalnym Farmaceutykom” a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych, podczas Konferencji PTEiBS reprezentował Prezes Zarządu – Pan Krzysztof Konopka, który przedstawił temat: „Fałszowanie recept – odpowiedzialność karna”

Kontakt z nami