Uroczysta promocja oficerska absolwentów Akademii Policji w Szczytnie z udziałem Prezesa PTEIBS

Szanowni Państwo,

Dnia 21 czerwca 2024 r. na placu apelowym Akademia Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta promocja absolwentów Akademii Policji w Szczytnie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji – podkomisarza Policji. Zgodnie z tradycją, przed uroczystością nadinsp. Roman Kuster – I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz insp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie wraz z delegacją nowo mianowanych funkcjonariuszy złożyli wiązankę kwiatów, upamiętniając policjantów będących ofiarami zbrodni katyńskiej.
Uroczystą promocję mianowania absolwentów Akademii Policji w Szczytnie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji zainaugurowano oddaniem honorów sztandarowi, złożeniem meldunku nadinsp. Romanowi Kusterowi – I Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości – nadkom. Tomasza Kozona, podniesieniem flagi państwowej na maszt oraz odegraniem i odśpiewaniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
Insp. dr Agata Malasińska-Nagórny – Komendant-Rektor APwSz przywitała wszystkich gości biorących udział w uroczystości na placu apelowym.
Zastępca Komendanta Głównego Policji przyjął przysięgę, którą złożyło 241 promowanych.
Następnie przedstawiciele duchowieństwa dokonali ekumenicznego Błogosławieństwa na dalszą służbę dla nowych oficerów Policji. Kolejno nastąpiła promocja na dwie generalskie szable. Ze zgromadzonych na placu pododdziałów absolwentów APwSz występujący kolejno w szeregach policjanci maszerowali do podestów, na których, po przyklęknięciu na prawe kolano, oczekiwali na symboliczne uderzenie szablą. I Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Roman Kuster wygłosił formułę: „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podkomisarzami Policji”, by następnie, wspólnie z Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. dr. Rafałem Kochańczykiem – przypieczętować akt promocji dotknięciem lewego ramienia piórem szabli generalskiej.
Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych reprezentował Pan dr Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu PTEiBS. Następnie po zakończeniu uroczystości odbył się uroczysty obiad z udziałem Zastępców Komendanta Głównego Policji i Komendanta-Rektora oraz nowo promowanych oficerów.
Dnia 26 czerwca 2024 r. Prezes Zarządu PTEiBS przesłał na ręce Pani insp. dr Agaty Malasińskiej-Nagórny – Komendant-Rektor APwSz gratulacje objęcia zaszczytnego stanowiska i wyrazy podziękowania za możliwość udziału w tak doniosłym wydarzeniu, wyrażając jednocześnie otwartość na współpracę na różnych płaszczyznach celem realizacji misji bezpieczeństwa publicznego.
Zdjęcia: Krzysztof Konopka, Jacek Konieczny

Kontakt z nami