Tytuł Przyjaciela Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika dla Prezesa PTEiBS

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Prezesowi Zarządu PTEiBS – Panu Krzysztofowi Konopce – został nadany tytuł Przyjaciela Zakonu w dowód wdzięczności za szczególną troskę o rozwój i zachowanie dziedzictwa duchowego i kulturowego Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. 

Kontakt z nami