Stypendium Ministra Edukacji i Nauki przyznane Pani Zuzannie Koziarskiej – Dyrektor Biura Organizacyjnego PTEiBS

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że w dniu 29 marca 2023 roku Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu Zuzannie Koziarskiej – Dyrektor Biura Organizacyjnego PTEiBS i studentce studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej – Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe.

Rekomendacje Zespołu oceniającego kandydatury studentów z całej Polski obejmowały wnioski ulokowane najwyżej w rankingach dyscyplinowych w ramach danych dziedzin, zawierające wyłącznie znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Do MEiN wpłynęło 1150 wniosków w tej sprawie. Stypendia otrzyma 414 studentów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023?fbclid=IwAR2y9QDWbMT1K1P6XSmt6tvPR-Fm48FbB8gx-Ltw-lnipo_ekWid00tf6Xg

 

Kontakt z nami