Studia podyplomowe „Metody śledcze z kursem detektywistycznym”

Szanowni Państwo!

Dnia 16 marca 2023 r. została zawarta Umowa o współpracy pomiędzy Uczelnią Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych oraz Firmą ALFA Mikołaj Mieszkalski.
Dokument podpisany został przez Rektora UTH – Panią dr Justynę Żylińską, Właściciela Firmy ALFA – Pana Mikołaja Mieszkalskiego oraz Prezesa Zarządu PTEiBS – Pana Krzysztofa Konopkę.
Przedmiotem umowy jest współpraca przy organizacji studiów podyplomowych na kierunku „Metody śledcze z kursem detektywistycznym”.

Kontakt z nami