Stołeczny Magazyn Policyjny z udziałem członków PTEiBS
Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami Stołecznego Magazynu Policyjnego.
W aktualnym numerze LIPIEC 2022 odnajdą tam Państwo między innymi:
„Sztuka opiniowania przez biegłych sądowych – błędy w opiniach” – artykuł autorstwa Pana Krzysztofa Konopki – Prezesa PTEiBS.
„PROFILER. Kim jest tajemniczy badacz przestępczego „PSYCHE”” – wywiad z Panem Janem Gołębiowskim – Dyrektorem Biura Psychologii PTEiBS.

Kontakt z nami