Spotkanie Świąteczne Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych

Szanowni Państwo,

dnia 11 grudnia 2023 roku odbyło się Spotkanie Świąteczne Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych.
Podczas uroczystości nie zabrakło świątecznej atmosfery, w tym tradycyjnego składania życzeń przy opłatku, znakomitych potraw i drobnych upominków.
Wydarzenie było również okazją do podpisania Porozumienia o współpracy naukowo-technicznej i organizacyjnej pomiędzy PTEiBS a „Adam Królik Kancelaria Radcy Prawnego” oraz wręczenia certyfikatów i odznaczeń.
Medal Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych otrzymali:
– Ojciec dr Krzysztof Wendlik – Kierownik Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, Przeor Kościoła P.W. Świętego Ducha,
– Pan prof. Paweł Czubik – Sędzia Sądu Najwyższego,
– Pan prof. Piotr Zientarski – Członek Trybunału Stanu,
– JM prof. Magdalena Sitek – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie,
– JM dr Justyna Żylińska – Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie,
– Pan prof. Piotr Ponichtera – Prorektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży,
– Pani Aleksandra Grynkiewicz – Doradca Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Redaktor Naczelna kwartalnika ,,Człowiek i Dokumenty”,
– Pan mł. insp. Marcin Grabowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu,
– Pan Jarosław Dąbrowski – Prezes Stowarzyszenia Patriotyczno-Edukacyjnego ,,Pamięć”,
– Pan Jarosław Łucka – Dyrektor Biura BHP w Polskim Towarzystwie Ekspertów i Biegłych Sądowych,
– Pan mł. insp. dr Mirosław Bednarski – Dyrektor Biura Prawnego w Polskim Towarzystwie Ekspertów i Biegłych Sądowych.
Medal 25-lecia NSZZP Komendy Stołecznej Policji otrzymali:
– Pan dr Wiesław Zawadzki, prof. Akademii Wymiaru Sprawiedliwości – Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych,
– Pan mjr dr Mariusz Kuryłowicz, – Dyrektor Biura Penitencjarystyki w Polskim Towarzystwie Ekspertów i Biegłych Sądowych,
– Pan Rafał Kolaszyński – Skarbnik Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych.
Pan dr Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, został wyróżniony Medalem z okazji 100. Rocznicy Powstania Interpolu.
Certyfikat poświadczający tytuł Eksperta PTEiBS odebrali Pan Jarosław Łucka i Pan Andrzej Bojczuk.
Dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom, którzy przyjęli zaproszenie na nasze Spotkanie.

Kontakt z nami