Seminarium eksperckie i warsztaty Komendy Stołecznej Policji pt. „Produkty i rozwiązania przeciwko fałszerstwom dokumentów rządowych – elementy dyfrakcyjne typu KINEGRAM®” z udziałem PTEiBS

Szanowni Państwo!

Dnia 24 listopada 2022 roku Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych uczestniczyło w seminarium eksperckim oraz w warsztatach Komendy Stołecznej Policji pt. „Produkty i rozwiązania przeciwko fałszerstwom dokumentów rządowych – elementy dyfrakcyjne typu KINEGRAM®”. Wydarzenie odbyło się w Kampusie Jutrzenki Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, a PTEiBS reprezentowali:
– Pan Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu,
– Pan Mirosław Bednarski – Dyrektor Biura Prawnego,
– Pani Zuzanna Koziarska – Dyrektor Biura Organizacyjnego. 
Seminarium eksperckie i warsztaty zorganizowane zostały przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji i Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Straży Granicznej, we współpracy z przedstawicielami szwajcarskiej firmy OVD Kinegram oraz wsparciu polskiej firmy Delta Optical. 
Dziękujemy za możliwość udziału w szkoleniu, którego celem było omówienie problematyki z zakresu bezpieczeństwa – weryfikacji najnowszych zabezpieczeń dokumentów przed fałszerstwem z wykorzystaniem elementów dyfrakcyjnych. 

Kontakt z nami