Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności „Stop Nielegalnym Farmaceutykom”

Dnia 3 czerwca 2022 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności „Stop Nielegalnym Farmaceutykom” a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych.

 

Od lewej: Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu PTEiBS, prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności. Fot. Mateusz Chudek – Dyrektor Biura Marketingu.

Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych reprezentowane było przez Krzysztofa Konopkę – Prezesa Zarządu, Rafała Kolaszyńskiego – Dyrektora Biura Wsparcia i Mateusza Chudka – Dyrektora Biura Marketingu, zaś Stowarzyszenie Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności „Stop Nielegalnym Farmaceutykom” reprezentowali prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek – Prezes Zarządu i Krzysztof Liszewski – Wiceprezes Zarządu.

 

Od lewej: prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności, Krzysztof Liszewski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności. Fot. Mateusz Chudek – Dyrektor Biura Marketingu.

Porozumienie stanowi podstawę do wspólnego działania i umożliwia realizację nowych projektów oraz inicjatyw z zakresu prawa i bezpieczeństwa.

 

Kontakt z nami