Porozumienie pomiędzy Olsztyńską Szkołą Wyższą a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych
Szanowni Państwo,
Dnia 25 kwietnia 2024 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Olsztyńską Szkołą Wyższą (OSW).
Podpisy na porozumieniu złożyli: JM Rektor dr Agnieszka Górska, prof. OSW oraz Pan dr Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu PTEiBS.
Współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami oraz wzajemne wsparcie podejmowanych projektów.

Kontakt z nami